ผลการเรียนรู้ science5

ให้ผู้เรียนเข้าปฏิบัติกิจกรรมที http://m5debsirinsp.blogspot.com/
กิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์และปฏิกิริยาของไขมันและกรดไขมัน
2. สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์และปฏิกิริยาของโปรตีนและกรดอะมิโน
3. สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต และกรดนิวคลิอิก
4. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์จากการแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ
5. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบรวมถึงอันตรายหรือมลพิษที่อาจเกิดขึ้น จากสารในผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้ประโยชน์
6. สังเกต สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ ประเภทของพอลิเมอร์ พลาสติกและการนำพลาสติกไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
7. สังเกต สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายการเกิดและสมบัติ ของยางสังเคราะห์และเส้นใยสังเคราะห์ การนำยางสังเคราะห์และเส้นใยสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์
8. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปรายเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารที่เกิดจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่จะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเขียนสูตรทั่วไปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้
9. สำรวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปรายและอธิบายอัตราสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และยกตัวอย่างการนำความรู้เกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: