ผลการเรียนรู้ science6

ให้ผู้เรียนเข้าปฏิบัติกิจกรรมที่   http://m6debsirinsp.blogspot.com/

กิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายสมบัติของคลื่นกล
2. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น
3. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายการเกิดคลื่นเสียง ความเข้มของเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพของเสียงและการได้ยินเสียง
4. การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลภาวะของเสียงที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ และเสนอวิธีการป้องกัน
5. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
6. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
8. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลของปฏิกิริยานิวเคลียร์ในทางที่เป็นประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิต
9. สำรวจ ตรวจสอบ และอธิบายการเกิดกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: